Les més visitades

11.28.2013

#MovistarPrecariza #peoplewitness

#MovistarPrecariza #peoplewitness

#MovistarPrecariza #peoplewitness

#MovistarPrecariza #peoplewitness

#MovistarPrecariza #peoplewitness

#MovistarPrecariza #peoplewitness

#MovistarPrecariza #peoplewitness

#MovistarPrecariza #peoplewitness

#MovistarPrecariza #peoplewitness

#MovistarPrecariza #peoplewitness

#MovistarPrecariza #peoplewitness

11.27.2013

Iniciem campanya per exigir a Telefónica-Movistar la creació d'ocupació digna


A Telefónica-Movistar prou subcontractació, tothom a pantilla!Dijous 28 de novembre a les 18.30h treballadors i treballadores de Telefónica-Movistar es concentraran a les portes del WMC, allotjat a l'edifici de Telefónica de Portal de l'Àngel, Barcelona, per exigir a la companyia la creació d'ocupació digna i la fi de la repressió laboral i sindical.

Amb una concentració-cassolada, que comptarà amb la presència de Diego Cañamero (SAT), l'assemblea de treballadors i treballadores de Telefònica de Barcelona començarà una campanya per la creació d'ocupació i per exigir a l'empresa la readmissió de Marcos A., acomiadat per baixes mèdiques justificades; la readmissió d'Álvaro B., acomiadat per repressió sindical; i la fi de la repressió laboral tant a l'empresa matriu com a les contractes.


La campanya es basarà en accions simbòliques sorpresa, mediàtiques, que mostrin el rebuig de la plantilla als directius que gestionen Movistar, l'única ètica dels quals és l'augment incessant de beneficis, i que contracten a persones com Rato, Urgangarin, etc. mentre destrueixen ocupació digna per substituir-la per ocupació precària.

El lema "Falten 50.000+2" fa referència als 50.000 llocs de feina digna destruïdes mitjançant EROs, més els 2 acomiadats per malaltia i repressió sindical que continuen lluitant.

Des de la seva privatització el 1999, la companyia ha reduït la plantilla en uns 50.000 treballadors mitjançant ERO voluntaris. Aquesta eliminació de llocs de treball no respon a una menor necessitat de mà d'obra. Mentre que la plantilla fixa s'ha vist reduïda a uns 20.000 treballadors, el nombre de personal subcontractat que realitza treballs finals per a Telefónica no ha fet més que augmentar i es xifra en més 100.000 persones.

Mitjançant subcontractació, Telefónica no només disminueix els seus costos laborals sinó que es desresponsabilitza de les condicions en què treballa el personal subcontractat amb uns paràgrafs molt calculats en els contractes mercantils. La precarietat a la qual estan sotmesos els treballadors en les contractes de Telefónica contrasta fortament amb la pujada sense límit de les retribucions que reben els directius. Això porta a Telefónica-Movistar a intentar silenciar o reprimir el sindicalisme que li porti la contra en matèria d'ocupació.

El dia de la concentració es commemora que ja fa un any des de la fi de la vaga de fam contra l'acomiadament de Marcos A. per baixes mèdiques justificades. A data d'avui Telefònica-Movistar encara es nega a readmetre el treballador tot i que ha guanyat tots els judicis i malgrat el suport rebut per tots els parlamentaris d'esquerres, tots els sindicats i, organitzacions i moviments socials.

L'acomiadament de Marcos A. es va produir davant la negociació d'un conveni com a mesura exemplar del que podien ser les relacions laborals si no s'acceptava un nou ERO a Telefónica que facilités que la companyia pogués seguir desregulant ocupació.

Email: marea_blava@riseup.net

Iniciamos campaña de movilizaciones para exigir a Telefónica-Movistar la creación de empleo digno


[en català]

¡En Telefónica-Movistar, basta de subcontratación, tod+s a plantilla!

El jueves 28 de noviembre a las 18.30h trabajadores y trabajadoras de Telefónica-Movistar se concentrarán a las puertas del WMC, alojado en el edificio de Telefónica de Portal de l’Àngel, Barcelona, para exigir a la compañía la creación de empleo digno y el fin de la represión laboral y sindical.

Con una concentración-cacerolada, que contará con la presencia de Diego Cañamero (SAT), la asamblea de trabajadores y trabajadoras de Telefónica de Barcelona comenzará una campaña por la creación de empleo y para exigir a la empresa la readmisión de Marcos A., despedido por bajas médicas justificadas; la readmisión de Álvaro B. despedido por represión sindical y el fin de la represión laboral tanto en la empresa matriz como en sus contratas.

La campaña se basará en acciones simbólicas sorpresa, mediáticas, que muestren el rechazo de la plantilla a los directivos que gestionan Movistar, cuya única ética es el aumento incesante de beneficios, y que contratan a Rato, Urgangarin, etc. mientras destruyen empleo digno para sustituirlo por empleo precario.

El lema "Faltan 50.000+2" hace alusión a los 50.000 puestos de trabajo digno destruidos mediante EREs, más los 2 despedidos por enfermedad y represión sindical que siguen luchando.

Desde su privatización en 1999, la compañía ha reducido la plantilla en unos 50.000 trabajadores mediante EREs voluntarios. Esa eliminación de puestos de trabajo no se debe a una menor necesidad de mano de obra. Mientras que la plantilla fija se ha visto reducida a unos 20.000 trabajadores, el número de personal subcontratado que realiza trabajos finales para Telefónica no ha hecho más que aumentar y se cifra en más 100.000 personas.

Mediante subcontratación, Telefónica no sólo disminuye sus costos laborales sino que se desresponsabiliza de las condiciones en las que trabaja el personal subcontratado con unos párrafos muy calculados en los contratos mercantiles. La precariedad a la que están sometidos los trabajadores en las contratas de Telefónica contrasta fuertemente con la subida sin limite de las retribuciones que reciben los directivos. Esto lleva además a Telefónica-Movistar, a intentar silenciar o reprimir al sindicalismo que le lleve la contraria en materia de empleo.

El día de la concentración se conmemora que ya hace un año desde el fin de la huelga de hambre contra el despido de Marcos A. por bajas medicas justificadas. A fecha de hoy Telefónica-Movistar todavía se niega a readmitir al trabajador a pesar de que ha ganado todos los juicios y del apoyo recibido por todos los diputados de izquierdas, todos los sindicatos, y organizaciones y movimientos sociales.


El despido de Marcos A. se produjo ante la negociación de un convenio como medida ejemplar de lo que podían ser las relaciones laborales si no se aceptaba un nuevo ERE en Telefónica que facilitase que la compañía pudiera seguir desregulando empleo.

Más info: marea_blava@riseup.net