Les més visitades

11.29.2012

MANIFEST DE L’HOSPITAL DE SANT PAU EN DEFENSA DE LA SANITAT

Tots/es sabem que a Catalunya estem patint retallades socials, econòmiques i laborals i que cada cop més afecten als serveis bàsics de la ciutadania. En l’àmbit públic de la salut afecten a la seva qualitat i a la prestació de serveis.
A l’Hospital de Sant Pau des de l’abril del 2011 es concreta en:


• Tancament de 84
llits: Urgències saturades, altes precipitades, reingressos i allargament de les llistes d’espera.

• Retallada en farmàcia hospitalària: els pacients han de venir més sovint a recollir medicació especial

• Retallada en pròtesis i catèters, tancament de les consultes externes 11 dies laborables/any

• Reducció de l’activitat a Radioteràpia, Radiologia, Medicina Nuclear Hemodinàmica

• Tancament de quiròfans a la tarda, amb una reducció d’intervencions programades de 713 intervencions anuals (3 sessions quirúrgiques diàries)
Aquestes retallades no només afecten el dret a la salut de les persones, si no també als drets laborals dels treballadors/es.Els treballadors/es de l’Hospital de Sant Pau han patit retallades salarials i de drets laborals des de juny del 2010, com:
  • Retirada del fons social, del complement del menjador laboral triplicant el preu,l’ajut d’escola bressol.
  • L’anulació del complement de salari en cas de baixa per malaltia i la paga de Nadal. La vulneració de tots aquests drets, recollits en conveni, suposen una agressió als treballadors/res.
El darrer atac és l’acomiadament de 4 companys amb una vinculació a l’Hospital de entre 2 i 6 anys i que segons la llei tenien contracte fix. Per tot això, la majoria del Comitè d’Empresa de l’Hospital de Sant Pau ha iniciat un tancament indefinit per la defensa d’una sanitat pública, de qualitat i sense discriminació entre les persones, que inclou tant les retallades al dret a la salut, com les retallades en drets laborals als treballadors/es.
Hem pogut comprovar, en aquests últims anys de lluita, que la unió de tota la ciutadania és imprescindible per aconseguir un objectiu comú, en aquest cas, una sanitat pública, digne, de qualitat i universal.

Comitè d’Empresa de l’Hospital de Sant Pau.

1 comentari: